Prohlášení o ochraně osobních dat

poslední aktualizace: 10. srpna 2016

Ochrana a soukromí vašich osobních dat je pro společnost HARTMANN důležitá. Z tohoto důvodu společnost HARTMANN (“společnost HARTMANN” znamená firmu Paul Hartmann AG a všechny její přímo či nepřímo vlastněné pobočky) provozuje tyto internetové stránky (zde dále jen “webová stránka”) v souladu s platnými zákony na ochranu a zabezpečení dat.

V následujícím textu vám sdělíme informace o druhu dat, která jsou na webové stránce shromažďována, účel, za kterým tato data shromažďujeme a strany, se kterými tato data v některých případech sdílíme.

Shromažďovaná data a účel jejich zpracování

Našestránky využívají cookies. Více informací o tomto předmětu naleznete v naších zásadách užívání Cookies. V těchto zásadách také naleznete informace o tom, jak využívání cookies blokovat a o využití shromážděných dat v anonymizovaných či pseudoanonymizovaných uživatelských profilech.

Přístupy na webové stránky jsou zaheslovány za účelem vytváření bezpečnostních analýz a pro ochranu před kybernetickými útoky. Ve spojení s touto aktivitou nejsou shromažďována žádná osobní data s výjimkou IP adres. IP adresy jsou analyzovány pouze v případech kybernetických útoků. Přihlašovací data jsou pravidelně v krátkých intervalech mazána.

Kromě IP adres shromažďujeme osobní data (např. jména, adresy, telefonní čísla či e-mailové adresy) v souvislosti s provozem stránek pouze tehdy, pokud nám tato data dobrovolně poskytnete (např. během registrace, v rámci dotazů na kontaktní údaje, v dotaznících atd.) a tehdy, když jsme oprávněni takováto data v rámci souhlasu, který jste nám udělili, či na základě zákonných ustanovení.

Obecným pravidlem je, že takováto data používáme pouze za účelem, za kterým jste nám tato data poskytli - jako jsou odpovědi na dotazy, zpracovávání vašich objednávek či pro poskytnutí přístupu k jistým informacím či nabídkám.

Sdílení dat

V rozsahu vámi uděleného souhlasu či pokud jsme jinak zákonně oprávnění tak učinit, budeme dle potřeby sdílet vaše osobní data s pobočkami společnosti HARTMANN za účelem uvedeným výše.

Ve rámci provozu webových stránek a služeb poskytovaných pomocí těchto stránek společnost HARTMANN spolupracuje s poskytovateli služeb jako jsou například poskytovatelé hostingu či údržby informačních technologií.

Je možné, že se tito poskytovatelé nacházejí mimo prostor Evropského hospodářského společenství (třetí země) v zemích, jejichž platné zákony nezaručují stejnou úroveň ochrany dat jako ve vaší zemi. V takovýchto případech společnost HARTMANN podniká opatření pro zajištění přiměřené úrovně ochrany dat.

Data jsou sdílena pouze v rámci dodržování platných zákonů a nařízení. Vaše osobní data neprodáváme ani je jinak neposkytujeme třetím stranám.

Dotazy a připomínky; změny

Společnost HARTMANNbude reagovat na všechny oprávněné žádosti o poskytnutí informací a tam, kde to bude nutné,bude opravovat, upravovat a odstraňovat vaše osobní data. Pokud si přejete takovouto žádost učinit či pokud budete mít dotazy či připomínky týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních dat, kontaktujte prosím Tým pro ochranu dat společnosti HARTMANN a sdělte jim své otázky a návrhy.

Toto prohlášení o ochraně osobních dat je průběžně aktualizováno. Datum poslední aktualizace naleznete v hlavičce každé stránky.